Vrije keuze: vloek of zegen?

De virtuele moederwereld lijkt wel in rep en roer te staan omwille van het voorstel van Gwendolyn Rutten. Ze lanceerde een voorstel om vrouwen de mogelijkheid te geven om (een deel van) hun bevallingsverlof over te hevelen naar hun man. Dit om de carrière van de vrouw te bevorderen. Lees meer